Vitajte na webstránke firmy PRIMACHLAD, a. s.

Dovoľujeme si Vám touto cestou prestaviť naše aktivity a odborné činnosti v oblasti chladiacej a tepelnej techniky. Naše odborné poznatky a skúsenosti pramenia od roku 2002, kde po viacerých skúškach naša spoločnosť nadobudla viaceré osvedčenia a oprávnenia pre prácu v oblasti priemyselného chladenia a tepelnej techniky.


Medzi naše činnosti patria:

Poradenstvo v oblasti chladiacej a tepelnej techniky

 • návrh chladiaceho zariadenia (priamy, nepriamy, čpavkový, freónový ...)
 • návrh využitia odpadového tepla chladiaceho zariadenia
 • návrh najvhodnejšieho variantu tepelného čerpadla
 • vypracovanie odborných posudkov jestvujúcich zariadeníVypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti:

 • projekt chladenia ľadovej plochy (zimného štadióna)
 • projekt chladenia potravinárskych podnikov (mäsokombináty, mliekárne, hydinárne apod.)
 • projekt chladenia priemyselných podnikov (petrochemický priemysel, výroba z plastu, hliníka, medi a iné výrobné podniky...)
 • projekt využitia odpadového tepla aj pomocou tepelných čerpadiel
 • projekt vykurovania pomocou tepelného čerpadlaOdborné prehliadky VTZ plynových a tlakových

 • odborné prehliadky čpavkových strojovní chladenia
 • odborné prehliadky tlakových nádob
 • školenie pracovníkov obsluhy čpavkových strojovní chladeniaAktuálne projekty

KAUFLAND SR, v.o.s.

KAUFLAND ILAVA – Logistické centrum novej mraziarne

INFO

V roku 2019 a 2020 spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. Prešov realizovala montáž chladiaceho zariadenia novej mraziarne logistického centra Kaulfland Ilava.

Viac - sekcia Referencie


Kontakt

PRIMACHLAD, a. s.

Kúpeľná 3

080 01 Prešov

viac... Kontakt

E - mail

karnis@primachlad.sk

Telefón