Vitajte na webstránke firmy PRIMACHLAD s.r.o.

Dovoľujeme si Vám touto cestou prestaviť naše aktivity a odborné činnosti v oblasti chladiacej a tepelnej techniky. Naše odborné poznatky a skúsenosti pramenia od roku 2002, kde po viacerých skúškach naša spoločnosť nadobudla viaceré osvedčenia a oprávnenia pre prácu v oblasti priemyselného chladenia a tepelnej techniky.


Medzi naše činnosti patria:

Poradenstvo v oblasti chladiacej a tepelnej techniky

  • návrh chladiaceho zariadenia (priamy, nepriamy, čpavkový, freónový ...)
  • návrh využitia odpadového tepla chladiaceho zariadenia
  • návrh najvhodnejšieho variantu tepelného čerpadla
  • vypracovanie odborných posudkov jestvujúcich zariadeníVypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti:

  • projekt chladenia ľadovej plochy (zimného štadióna)
  • projekt chladenia potravinárskych podnikov (mäsokombináty, mliekárne, hydinárne apod.)
  • projekt chladenia priemyselných podnikov (petrochemický priemysel, výroba z plastu, hliníka, medi a iné výrobné podniky...)
  • projekt využitia odpadového tepla aj pomocou tepelných čerpadiel
  • projekt vykurovania pomocou tepelného čerpadlaOdborné prehliadky VTZ plynových a tlakových

  • odborné prehliadky čpavkových strojovní chladenia
  • odborné prehliadky tlakových nádob
  • školenie pracovníkov obsluhy čpavkových strojovní chladeniaAktuálne projekty

BELUŠA FOODS, s.r.o.

Výmena dvojstupňového piestového čpavkového kompresora a realizácia využívania odpadového tepla čpavkových kompresorov pre ohrev teplej úžitkovej vody

INFO

  • rekonštrukcia čpavkovej strojovne
  • využívanie odpadového tepla čpavkových kompresorov
  • kompletná realizačná projektová dokumentácia
Viac - sekcia Referencie


Kontakt

PRIMACHLAD, s.r.o.

Potočná 51

080 06 Prešov

viac... Kontakt

E - mail

karnis@primachlad.sk

Telefón