Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia

Naša spoločnosť má platné osvedčenia a oprávnenia pre výkon opráv, montáž a rekonštrukcii chladiarenských zariadení. Všetky práce spojené s opravami a rekonštrukčnými prácami sú vykonávané za predpokladu dodržiavania bezpečnostno-technických požiadaviek a za účelom zlepšenia chladiaceho efektu s prihliadnutím najnovších trendov v oblasti chladiacej techniky. Pre potreby zefektívnenia chladiaceho zariadenia Vám vieme zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu chladiaceho systému na kľúč od technického návrhu, projektovej dokumentácie, až po dodávku, montáž a spustenie zariadenia do prevádzky. Následne sme Vám ochotní zabezpečiť záručný a pozáručný servis všetkých druhov chladiacich zariadení a ostatných prvkov v chladiacej a klimatizačnej technike.

V prípade potreby opráv čpavkových chladiarenských kompresorov sme pripravený prostredníctvom odborne zaškolených pracovníkov Vám zabezpečiť servisné práce spojené s opravou ako piestových tak aj skrutkových čpavkových kompresorov.

Vrámci udržiavania bezpečnosti chladiaceho zariadenia sú niekedy prípady, ktoré si vyžadujú opravy ako napr.:

  • opravy chladiacich veží a odparovacích kondenzátorov výmenou teplosmenných trubiek, rozstrekových trysiek a eliminátorov vr. uzatváracích armatúr
  • opravy kotlových výmenníkov akými sú kotlové kondenzátory, resp. kotlové výparníky. Opravy sa realizujú pretrubkovaním teplosmenných trubiek vr. premerania hrúbky stien ultrazvukom s vydaním úradného osvedčenia o vykonaní úradnej skúšky tlakovej nádoby po oprave za účasti oprávnenej právnickej osoby (Technickej inšpekcie, a.s., resp. TüV SüD Slovakia, s.r.o.)
  • opravy čerpadiel, uzatváracích prírubových armatúr, nastavenie poistných ventilov s vydaním atestu o ich nastavení
Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia
Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia
Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia
Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia
Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia
Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia
Dodávky, montáž, oprava, rekonštrukcie chladenia

Okrem montáže potrubných rozvodov Vám ponúkame taktiež kvalitnú tepelnú izoláciu K-FLEX, AEROFLEX, ARMSTRONG pre chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné systémy. Zabezpečíme kompletné izolovanie potrubných rozvodov, tlakových nádob, armatúr na základe prepočítanej hrúbky izolácie. Okrem tepelnej izolácie na báze kaučuku Vám zabezpečíme izoláciu potrubných rozvodov s oplechovaním a vstrekovaním PU izolácie.

K našim službám poskytujeme spoľahlivý servis