Servis, dodávka a montáž chladiacich zariadení na kľúč

Naša spoločnosť má platné osvedčenia a oprávnenia pre výkon opráv, montáž a rekonštrukcii chladiarenských zariadení. Všetky práce spojené s opravami a rekonštrukčnými prácami sú vykonávané za predpokladu dodržiavania bezpečnostno-technických požiadaviek a za účelom zlepšenia chladiaceho efektu s prihliadnutím najnovších trendov v oblasti chladiacej techniky. Pre potreby zefektívnenia chladiaceho zariadenia Vám vieme zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu chladiaceho systému na kľúč od technického návrhu, projektovej dokumentácie, až po dodávku, montáž a spustenie zariadenia do prevádzky. Následne sme Vám ochotní zabezpečiť záručný a pozáručný servis všetkých druhov chladiacich zariadení a ostatných prvkov v chladiacej a klimatizačnej technike.

V prípade potreby opráv čpavkových chladiarenských kompresorov sme pripravený prostredníctvom odborne zaškolených pracovníkov Vám zabezpečiť servisné práce spojené s opravou ako piestových tak aj skrutkových čpavkových kompresorov.

Vrámci udržiavania bezpečnosti chladiaceho zariadenia sú niekedy prípady, ktoré si vyžadujú opravy ako napr.:

  • opravy chladiacich veží a odparovacích kondenzátorov výmenou teplosmenných trubiek, rozstrekových trysiek a eliminátorov vr. uzatváracích armatúr
  • opravy kotlových výmenníkov akými sú kotlové kondenzátory, resp. kotlové výparníky. Opravy sa realizujú pretrubkovaním teplosmenných trubiek vr. premerania hrúbky stien ultrazvukom s vydaním úradného osvedčenia o vykonaní úradnej skúšky tlakovej nádoby po oprave za účasti oprávnenej právnickej osoby (Technickej inšpekcie, a.s., resp. TüV SüD Slovakia, s.r.o.)
  • opravy čerpadiel, uzatváracích prírubových armatúr, nastavenie poistných ventilov s vydaním atestu o ich nastavení

Okrem montáže potrubných rozvodov Vám ponúkame taktiež kvalitnú tepelnú izoláciu K-FLEX, AEROFLEX, ARMSTRONG pre chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné systémy. Zabezpečíme kompletné izolovanie potrubných rozvodov, tlakových nádob, armatúr na základe prepočítanej hrúbky izolácie. Okrem tepelnej izolácie na báze kaučuku Vám zabezpečíme izoláciu potrubných rozvodov s oplechovaním a vstrekovaním PU izolácie.

K našim službám poskytujeme spoľahlivý servis