Profil

Dovoľujeme si Vám touto cestou prestaviť naše aktivity a odborné činnosti v oblasti chladiacej a tepelnej techniky. Naše odborné poznatky a skúsenosti pramenia od roku 2002, kde po viacerých skúškach naša spoločnosť nadobudla viaceré osvedčenia a oprávnenia pre prácu v oblasti priemyselného chladenia a tepelnej techniky.

Environmentálna politka EMAS

Spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. je od roku 2021 registrovaná v schéme EMAS.

Aktuálne environmentálne vyhlásenie je všetkým záujemcom k dispozícii na tomto odkaze:

Microsoft Word - Environmentalne vyhlasenie Primachlad aktualizácia 2021 (emas.sk)

Environmentalne vyhlasenie Primachlad aktualizácia 2021 (emas.sk)

Najširšia ponuka služieb

 

K našim službám poskytujeme spoľahlivý servis