Poradenstvo v oblasti chladiacej a tepelnej techniky

  • návrh chladiaceho zariadenia (priamy, nepriamy, čpavkový, freónový ...)
  • návrh využitia odpadového tepla chladiaceho zariadenia
  • návrh najvhodnejšieho variantu tepelného čerpadla
  • vypracovanie odborných posudkov jestvujúcich zariadení

K našim službám poskytujeme spoľahlivý servis