Beluša

Výmena dvojstupňového piestového čpavkového kompresora a realizácia využívania odpadového tepla čpavkových kompresorov pre ohrev teplej úžitkovej vody.

Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto
Referencie / Beluša - Nový zdroj chladu - foto

Zoznam referencií:

Referencie za rok 2023

Referencie za rok 2022

Referencie za rok 2021

Referencie za rok 2020

Referencie za rok 2019

Referencie za rok 2018

Referencie za rok 2017

Referencie za rok 2016

Referencie za rok 2015

Referencie za rok 2014

Referencie za rok 2013

Referencie za rok 2012

Referencie za rok 2011

OSTATNÉ STARŠIE REFERENCIE

K našim službám poskytujeme spoľahlivý servis