Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok

Servis čpavkových chladiarenských zariadení.

Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto
Referencie / Rekonštrukcia kompresorovej jednotky HAFI v Tatranskej mliekárni, a.s., Kežmarok - foto

Zoznam referencií:

Referencie za rok 2023

Referencie za rok 2022

Referencie za rok 2021

Referencie za rok 2020

Referencie za rok 2019

Referencie za rok 2018

Referencie za rok 2017

Referencie za rok 2016

Referencie za rok 2015

Referencie za rok 2014

Referencie za rok 2013

Referencie za rok 2012

Referencie za rok 2011

OSTATNÉ STARŠIE REFERENCIE

K našim službám poskytujeme spoľahlivý servis