Magna Electronics Slovakia, s.r.o. Kechnec

V roku 2022 spoločnosť PRIMACHLAD, a.s. Prešov realizovala kompletnú dodávku a montáž nového zdroja chladu  vr. rozvodov vykurovania pre VZT jednotky rekonštruovaného výrobného závodu pôsobiaceho v automotive. Predmetom  nového zdroja chladu boli okrem troch chladiacich jednotiek voda/voda aj okruh freecoolingu,  obehové čerpadla, potrubné rozvody ako aj elektroinštalácia s riadiacim systémom od spoločnosti SIEMENS. Predmetom dodávky bola aj kompletná realizačná projektová dokumentácia.

Zoznam referencií:

Referencie za rok 2023

Referencie za rok 2022

Referencie za rok 2021

Referencie za rok 2020

Referencie za rok 2019

Referencie za rok 2018

Referencie za rok 2017

Referencie za rok 2016

Referencie za rok 2015

Referencie za rok 2014

Referencie za rok 2013

Referencie za rok 2012

Referencie za rok 2011

OSTATNÉ STARŠIE REFERENCIE

K našim službám poskytujeme spoľahlivý servis